Logo SAV Logo ENSAV Logo J/S
 Ročník:
 číslo:
Sobota, 18. august 2018 Vyhľadávanie:
v aktuálnom  vo všetkých číslach
Založené v novembri 2007 na počesť Týždňa vedy a techniky EÚ [Obsah] [Redakčná rada]  Vydanie č.

2008
Čo v tejto rubrike?
Informácie o dianí v inštitúciách mladých

Gymnazista - astronóm - stážoval v Čile

Oficiálna správa:

Dňa 8. apríla sa zo študijného pobytu na Európskom južnom observatóriu (European South Observatory - ESO) z Čile vrátil mimoriadne nadaný 17- ročný žiak gymnázia vo Fiľakove Ľubomír Urbančok. Na tomto poprednom medzinárodnom astronomickom pracovisku pôsobil desať dní.

Túto stáž dostal od Direktoriátu pre výskum Európskej komisie ako špeciálne ocenenie za jeho prácu s názvom „Štúdium symbiotickej premennej hviezdy BF Cygni“. Ľubomír Urbančok ako výherca Slovenského národného kola 19. ročníka súťaže Európskej komisie pre mladých vedcov do 20 rokov (EUCYS) bol nominovaný na európske finále tejto najnáročnejšej a najkvalitnejšej súťaže pre žiakov stredných škôl v oblasti výskumu, vývoja a inovácií. Na európskom finále 19. ročníka EUCYS, ktoré bolo minulý rok v septembri vo Valencii, ohodnotila medzinárodná hodnotiaca komisia zložená z popredných európskych vedcov a nositeľov Nobelovej ceny jeho výskumnú prácu z astronómie ako výnimočnú prácu.

Otázky redakcie ENSAV ocenenému Ľubomírovi:

1.

Čím Ťa zaujala astronómia ? Kto Ťa k nej „pritiahol“ ? Odkedy sa venuješ hviezdam ?

Hviezdy ako samotné ma zaujímali od malička. Vždy ma fascinoval pohľad na kvalitnú, tmavú, ničím neznečistenú oblohu. Neskôr ma otec pravidelne informoval podľa správ v TV o zatmeniach Slnka a Mesiaca. Tak som aspoň tieto úkazy ako malý chlapec pravidelne sledoval. V štvrtom ročníku základnej školy sa vynorila možnosť zúčastniť sa astronomickej súťaže, avšak učiteľka fyziky vybrala niekoho iného.

V piatom ročníku základnej školy som dostal za polročné vysvedčenie svoju prvú Encyklopédiu astronómie od starých rodičov. Krátko po tom som sa zúčastnil konečne aj ja na astronomickej súťaži a hneď v ten istý deň som si podľa návodu z Encyklopédie zhotovil svoj prvý ďalekohľad - prilepením dvoch okuliarových šošoviek na konce PVC rúry. Neskôr som bol na návšteve hvezdárne v Rimavskej Sobote a v lete (myslím, že v roku 2002) som bol na svojom prvom Letnom astronomickom tábore. Na tomto tábore som spoznal riaditeľa hvezdárne v Rimavskej Sobote Dr. Pavla Rapavého. Fakticky môžem povedať, že môj entuziazmus k astronómii pochádza od neho, ako i od mojej učiteľky fyziky na ZŠ pani Trnkovej.

2.

Prečo Ťa učarovalo práve „Štúdium symbiotickej premennej hviezdy BF Cygni“? Môžeš o tejto hviezde niečo bližšie prezradiť ?

Vo februári roku 2005, keď som si dokončil svoj prvý, skutočný astronomický ďalekohľad, som sa začal venovať pozorovaniu a spoznávaniu oblohy. Mojím druhotným cieľom popri poznaní bolo urobiť niečo veľké - niečo objaviť. Začal som pozorovať kométy, kde som bol dva roky (2005 a 2006) medzi najaktívnejšími pozorovateľmi na svete a patrili mi mnohé Európske a svetové prvenstvá, nielen čo sa týka pozorovania, ale aj objavov. Popri pozorovaní komét som si vypĺňal noci aj pozorovaním premenných hviezd. Vždy ma priťahovali zložité veci a tak som pozoroval aj symbiotické premenné hviezdy.

Pretože BF Cygni sa vždy tak veľmi zaujímavo a niekedy až nepredpovedateľne správala, že som sa jej začal bližšie venovať. Začal som o nej študovať odborné publikácie, hľadať ďalšie staršie pozorovania a snažil som sa predpovedať jej správanie. Nakoniec z mojich predpovedí a výpočtov sa mi podarilo vypočítať, že hviezda v súčasnosti mení svoju jasnosť s periódou 863,5 dňa, čo je asi o 100 dní rozdiel od publikovanej periódy. Avšak táto hviezda pravidelne mení aj periódu. Táto moja hodnota je dobrá na použitie v blízkej budúcnosti.

Jej skutočná perióda sa podľa mojej mienky nachádza asi v strede mojej a publikovanej periódy - zmeny periódy sú zapríčinené pulzáciami symbiotickej hmloviny, ktorá je pre symbiotické hviezdy príznačná.

3.

Aké máš spomienky na vlaňajšiu Valenciu?

Vo Valencii som bol v septembri 2007 na Európskom finále súťaže Európskej komisie pre mladých vedcov do 20 rokov - EUCYS. Do Valencie som mohol isť vďaka tomu, že som dostal nomináciu na Slovenskom národnom kole EUCYS, ktoré sa konalo v apríli 2007. Za každý štát sa na Európskom finále môžu zúčastniť traja najlepší, ktorí v tom roku vyhrali národné kolo – iná možnosť účasti na Európske finále nie je možná.

Spomienky na vlaňajšiu Valenciu mám rôzne, ale predovšetkým dobré. Čo sa týka samotnej súťaže, cítil som sa veľmi príjemne. Ako fotografa ma priťahovali nádherné budovy a krásne mesto. V rámci súťaže som mal možnosť konverzovať s veľmi príjemnými ľuďmi – členmi hodnotiacej komisie. Vďaka súťaži sa nám podarilo vybudovať si priateľské vzťahy medzi súťažiacimi. Predstavitelia o. z. Mladí vedci Slovenska, ktoré ako národný organizátor realizuje túto súťaž, utvorili v našom štvorčlennom súťažnom tíme (okrem môjho projektu Slovenskú republiku reprezentovali aj ďalšie dva výskumné projekty) vynikajúcu priateľskú atmosféru, čo nám pomáhalo prekonať psychickú záťaž zo súťaže. Myslím si, že najmä vďaka tomuto trvá korektná a priateľská spolupráca až doteraz a verím, že bude trvať aj do budúcnosti.

Čo sa týka ostatných súťažiacich z iných členských štátov EUCYS - trochu ma zarmútilo podvodné správanie jedného Lotyšského študenta. Lotyšským národným organizátorom pravdepodobne „ušiel“ jeden projekt, ktorý nebol pôvodným dielom súťažiaceho – s veľkou pravdepodobnosťou tento študent prišiel do Valencie na Európske finále s prácou, ktorá bola identická ako práca publikovaná v odbornom astronomickom časopise ešte pred 15 rokmi!

Ocenenie Direktoriátu pre výskum Európskej komisie ma potešilo. Otvorilo mi to cestu k nádejnej vedeckej kariére. Túto príležitosť chcem využiť na ďalšie zdokonaľovanie svojho technického vybavenia a zvyšovania svojich teoretických vedomostí z astronómie.

4.

A ako sa Ti darilo na observatóriu v Čile ?

Svoje pôsobenie na Európskom južnom observatóriu (European Southern Observatory) v Chile neviem z môjho pohľadu zhodnotiť iným slovom, než geniálne. Nie že by som ja urobil niečo geniálne, ale vďaka stáži sa mi otvorila akási obrovská rampa na diaľnicu - diaľnicu zvaná špičková astronómia.

Môj pobyt bol v Chile na dvoch observatóriách a strávil som na nich necelé 4 dni - 2 noci. Prvú na observatóriu La Silla, kde sa nachádza teleskop NTT (New Telescope Technology), z ktorého sa vyvinula zostava VLT ( Very large telescope) na observatóriu Cerro Paranal, kde som strávil druhú noc. Dostal som možnosť podľa môjho záujmu si vytvoriť na NTT nejaké spektrá, alebo snímky galaxií. Nakoniec som si ako posledný v histórii urobil snímok na jednej snímacej aparatúre ďalekohľadu, ktorá slúžila astronómom mnohé roky a teraz je už vymenená za novú. Na VLT som taktiež pozoroval objekty z pozorovacieho programu a vyskúšal si pozorovanie.

Najdôležitejším a najcennejším pre mňa sú však vytvorenie si kontaktov s astronómami z ESO a dohoda o spolupráci s nimi. Najviac si vážim spoluprácu na pozorovaní objavených, ale ešte nepublikovaných Exoplanét - planét mimo našej slnečnej sústavy. Je dôležité podotknúť, že dosiaľ ich bolo publikovaných asi 300. Avšak podrobnejšie o mojej ceste môžete nájsť na mojej webovej stránke http://www.astrosid.szm.sk/. Stránka je zatiaľ len v rámci voľných stránok a sú tam len fotky v menšom rozlíšení, keďže si zatiaľ kúpu domény nemám z čoho zaplatiť.

5.

Aký je Tvoj vzťah k občianskemu združeniu Mladí vedci Slovenska, ktorého hlavným cieľom a oblasťou pôsobenia z dlhodobého hľadiska je vyhľadávanie talentov v oblasti vedy a techniky a popularizácia vedy vo vzťahu k deťom a mládeži ?

Na vyjadrenie môjho vzťahu k občianskemu združeniu Mladí vedci Slovenska neviem použiť znovu iné slovo ako - vynikajúci! Aj keď už s nimi nespolupracujem ako súťažiaci, snažím sa im pomôcť, keď je to potrebné... Teda to „im“ by som vynechal - pretože by som mohol napísať „nám“ - keďže cítim, že to je aj moje združenie ako i všetkých súťažiacich, ktorí myslia svoj vzťah k vede a výskumu úprimne.

Vždy som sa snažil o popularizáciu astronómie a toto združenie mi pomáha popularizovať astronómiu a vedu mladým. Keďže som sa zúčastnil na viacerých súťažiach pre mladých vedcov na Slovensku, môžem povedať, že združenie Mladí vedci Slovenska vysoko profesionálne napĺňa moju predstavu o kvalitnej práci s mládežou.

Veľmi ma znechucujú organizácie, ktoré zorganizujú súťaž a potom od každého vrátane výhercu očakávajú vysoké obnosy finančných prostriedkov na účasť na vyššom kole. Mám veľmi nepríjemnú skúsenosť s jednou nemenovanou asociáciou, ktorá odo mňa pýtala 30.000,- Sk ako účastnícky poplatok na medzinárodné podujatie, ktoré som vyhral. Keď som sa organizátorov pýtal načo je táto suma, keďže si okrem nej musím platiť aj ubytovanie a stravu počas súťaže, dostal som odpoveď, že ja som vyhral šancu zúčastniť sa. Nesmierne ma takýto vzťah „tzv. propagátorov vedy“ k talentom znechucuje - oni si túto činnosť asi vysvetľujú ako šancu pre seba. Toto som konštatoval po tom, čo som na web stránke tejto asociácie prečítal „úprimné poďakovanie“ sponzorovi (nemenovanej monopolnej firme) za darované finančné prostriedky určené na zabezpečenie cesty na medzinárodnú súťaž, kde som aj ja účastníkom!! A čo je zaujímavé – letenky na túto destináciu sa predávajú za sumu nižšiu ako 16.000,- Sk.

(Ľ. L.)

Ľubomír Urbančok

 

  Vytlačiť obsah tejto stránky na tlačiareň Poslať obsah tejto stránky e-mailom Poslať linku na túto stránku e-mailom  

Administrácia ENSAV:
1. Slovenská akadémia vied
Výpočtové stredisko SAV, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
2. Journaliste-Studio (v spolupráci s Klubom vedeckotechnických žurnalistov SSN)
Pošta 4, P. O. BOX 82, 840 00 Bratislava; Tel./fax: 02/65423721; e-mail:

Do rubrík „slov.-angl.“ sa budú prijímať príspevky z inštitúcií v slovenčine a súčasne aj v angličtine na e-mail adresu: . Za anglický text zodpovedá autor príspevku.
Obsah môže byť voľne šíriteľný iba pre informačné a edukačné účely.