Logo SAV Logo ENSAV Logo J/S
 Ročník:
 číslo:
Utorok, 25. september 2018 Vyhľadávanie:
v aktuálnom  vo všetkých číslach
Založené v novembri 2007 na počesť Týždňa vedy a techniky EÚ [Obsah] [Redakčná rada]  Vydanie č.

2008
Čo v tejto rubrike?
Experti - vedci, pracovníci vedecko-výskumných inštitúcií majú možnosť (právo) do rubriky kedykoľvek posielať e-mailom svoj názor na akékoľvek dianie v SR, či vo svete podľa vlastného výberu v rozsahu do cca 10 - 15 riadkov (vo vede a výskume, v politike, ekonomike, sociálnej sfére, atď.). V krátkej informácii uviesť: nadpis (vecný), meno, pracovisko, e-mail, text názoru. Vulgárne, osočujúce a pod.
texty sa neprijímajú. Inak redakcia obsah neovplyvňuje. Experti majú právo požiadať KVTŽ SSN o zvolanie tlačovej konferencie.
***
V tejto rubrike navyše redakcia ponúka vedcom, pedagógom, výskumníkom a vývojovým pracovníkom (našim čitateľom, ktorí sa venujú vede a technike) na uverejnenie v rubrike „Výroky“ zverejniť osobné filozoficko-vedecko-občianske „krédo“ vo forme vlastného krátkeho výroku (stručného citátu)....

Výroky

Pallayová Mária, MUDt., Ústav fyziológie a spánkové laboratórium, Lekárska fakulta UPJŠ, Košice

Mladý výskumník roka SR 2006

expert v oblasti: Diabetológia a spánková medicína – normálna a patologická fyziológia.

Výrok:

„Veda je šarmantná zvodkyňa tých, ktorí sa dívajú v správnom čase na správnom mieste správnym smerom“.

(pallayova@gmail.com)

MUDr. Mária Pallayová

 

  Vytlačiť obsah tejto stránky na tlačiareň Poslať obsah tejto stránky e-mailom Poslať linku na túto stránku e-mailom  

Administrácia ENSAV:
1. Slovenská akadémia vied
Výpočtové stredisko SAV, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
2. Journaliste-Studio (v spolupráci s Klubom vedeckotechnických žurnalistov SSN)
Pošta 4, P. O. BOX 82, 840 00 Bratislava; Tel./fax: 02/65423721; e-mail:

Do rubrík „slov.-angl.“ sa budú prijímať príspevky z inštitúcií v slovenčine a súčasne aj v angličtine na e-mail adresu: . Za anglický text zodpovedá autor príspevku.
Obsah môže byť voľne šíriteľný iba pre informačné a edukačné účely.